Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: 15%.
 • otrzymywanych dywidend: 0%,
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
  wypłacanych dywidend: 0%,
 • wypłacanych odsetek: 0%,
 • wypłacanych należności licencyjnych: 0%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Łotwa:

 • posiada jeden z najkorzystniejszych reżimów holdingowych w UE,
 • nie opodatkowuje dywidend od podmiotów spoza UE/EOG (z wyłączeniem jurysdykcji wpisanych na czarną listę),
 • nie opodatkowuje dywidend wypłacanych do podmiotów poza UE/EOG (z wyłączeniem jurysdykcji wpisanych na czarną listę),
 • posiada preferencyjny reżim opodatkowania mikroprzedsiębiorstw (9% lub 11% obrotu),
 • dzięki powszechnej znajomości języka rosyjskiego, jest oknem na państwa WNP,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką relacją jakości usług do ich ceny.